CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - (HBUI -CEFURDS)
===========================================
- Đăng nhập để sử dụng hết tính năng, có thể xem và tải được tài liệu.
- Y!m hỗ trợ: svquanlydothi08


You are not connected. Please login or register

Phân cấp quản lý hành chính Nhà nước cấp huyện ở nước ta hiện nay?

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

The_Aka

avatar
Admin
Admin
Chính quyền cấp huyện là trung gian giữa cấp tỉnh và cấp cơ sở. Vì vậy bộ máy tổ chức của chính quyền cấp huyện không phải là bộ máy quản lý hành chính nặng nề mà phải là bộ máy gọn nhẹ để phát triển, củng cố, sắp xếp liên kết các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc các thành phần kinh tế khác nhau nhằm khai thác tốt nhất lao động, đất đai, rừng, biển, ngành nghề trên địa bàn huyện.
Theo luật định thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện như sau:
* Trong lĩnh vực kinh tế: UBND huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trình HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó.
- Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ... Trong trường hợp cần thiết trình HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo UBND, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.
- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định pháp luật.
* Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, UBND huyện thực hiện những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
- Xây dựng trình HĐND cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện chương trình đó.
- Chỉ đạo UBND xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và đánh bắt.
- Thực hiện giao đất, cho thuê đât, thu hồi đất đối với các cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất theo quy định pháp luật, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của UBND xã, thị trấn, xây dựng quy hoạch thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.
* Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
- Tham gia với UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
- Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống.
* Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, UBND huyện thực hiện những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện.
- Quản lý việc khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp.
- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng.
* Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch:
- Xây dựng và phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện.
* Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao:
- Xậy dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cấp giáo dục, quản lý các trường tiểu học, Trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm nom. Chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện về quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử.
- Thực hiện kế hoạch sự nghiệp y tế; quản lý các Trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng cho dịch bệnh...
- Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động...
* Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.
- Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường phải thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương.
- Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng; chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt... và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.
* Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
- Tổ chức phòng trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội...
* Trong lĩnh vực thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo.
- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng..., quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm do tín ngưỡng tôn giáo.
* Trong việc thi hành pháp luật.
- Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp.
* Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.
- Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật, quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp mình theo hướng dẫn của UBND cấp trên.
- Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của UBND cấp trên.
Theo: hanhchinh.com.vn

Xem lý lịch thành viên http://qldt.forum-viet.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết