CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - (HBUI -CEFURDS)
===========================================
- Đăng nhập để sử dụng hết tính năng, có thể xem và tải được tài liệu.
- Y!m hỗ trợ: svquanlydothi08


You are not connected. Please login or register

chương trình học Khoa Quản lý Đô thị

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

pplain

avatar
Tích cực
Tích cực
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
(CHUYÊN NGÀNH)
(Sắp xếp theo học kỳ)


Chương trình có mục tiêu đào tạo kiến thức về đô thị và về quản lý đô thị cho các sinh viên có nhu cầu, nhằm cung cấp những hiểu biết và kỹ năng về quản lý đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi ra trường công tác tại các cơ quan có liên quan đến các công việc thuộc về đô thị.
Chương trình được xây dựng linh hoạt và đa dạn với các kiến thliên ngành giữa khoa học xã hội, khoa học môi trường và khoa học tự nhiên kỹ thuật cùng những kỹ năng về phương pháp nghiên cứu, phương pháp đánh giá, trình độ tin học thuộc chuyên ngành. Những kiến thức có được sẽ là những công cụ sắc bén cho sinh viên, tạo cho sinh viên năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp của đô thị.
Sau khi tham gia khóa học, sinh viên sẽ được, về mặt kiến thức:
+ Mở rộng và hệ thống hóa kiến thức về đô thị và quản lý đô thị.
+ Nâng cao kỹ năng quản lý.
+ Cập nhật thông tin trong lĩnh vực đô thị học và quản lý đô thị.
+ Cập nhật và phân tích những vấn đề của TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đô thị học và quản lý đô thị.

HỌC KỲ 1
STT Mã số môn học Tên môn học Nội dung môn học
Mô tả Mục tiêu
1 QLĐT 01 Lịch sử đô thị (KHXH) - Cung cấp kiến thức về sự hình thành của đô thị trên thế giới từ các đô thị thời Lưỡng Hà đến các đô thị công nghiệp.
- Sự hình thành các đô thị Đông Nam Á
- Lịch sử đô thị Việt Nam - Hiểu biết về sự hình thành của đô thị trên thế giới
- Nắm vững kiến thức về các đợt phát triển đô thị trên thế giới
- Hiểu rõ tính chất của các đô thị. trong đó có đô thị tại Việt Nam
2 QLĐT 02 Địa l‎í đô thị (KHXH) - Kiến thức về sự phân bố các đô thị trên thế giới.
- Các loại đô thị
- Dân cư đô thị
- Đô thị và nông thôn - Hiểu biết về các đô thị trên thế giới
- Hiểu biết về các loại đô thị, nắm vững các chính sách tương thích với từng loại đô thị
- Có nhận thức về sự biến động dân cư đô thị, di dân đô thị.

HỌC KỲ 2
3 QLĐT 03 Phương pháp điều tra nhân học và xã hội học - Cung cấp kỹ năng điều tra định lượng và định tính trong các nghiên cứu khoa học xã hội về đô thị
- Phương pháp xử lí‎ dữ liệu bằng công cụ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - Nắm vững phương pháp điều tra về khoa học xã hội.
- Có khả năng giám sát và thẩm định các công trình nghiên cứu về đô thị thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.
4 QLĐT 04 Tin học - Hệ thống thông tin địa l‎í GIS (Geographic Information System) -Trang bị ứng dụng trong hệ thống thông tin địa lý GIS
- Tự động hóa các ứng dụng của CAD - Nắm được các bước hình thành bản đồ từ cơ sở dữ liệu GIS.
- Thực hành ứng dụng của GIS trong chương trình Autocad Map.

HỌC KỲ 3
5 QLĐT 05 Lý luận phát triển đô thị - Giới thiệu tổng quan về đô thị –đô thị học.
- Giới thiệu sự hình thành những lý luận hiện đại về quy hoạch đô thị.
- Giới thiệu về những quan điểm và xu thế mới trong quy hoạch xây dựng đô thị Nắm được tổng quát về đô thị – đô thị học.
Hiểu và phân tích được những lý luận hiện đại về quy hoạch đô thị.
Hiểu và phân tích được những quan điểm và xu thế hiện đại trong quy hoạch xây dựng đô th
6 QLĐT 06 Xã hội học đô thị - Cung cấp kiến thức cơ bản về khía cạnh xã hội của con người trong cuộc sống đô thị.
- Cung cấp kiến thức về những vấn đề xã hội đô thị như sự phân tầng xã hội, vấn đề nhập cư, việc làm, tệ nạn xã hội, nghèo đô thị. - Nhận thức được thực chất của đô thị và lối sống đô thị.
- Biết chú ý đến khía cạnh nhân văn và con người trong phát triển đô thị.
- Nắm vững nguyên tắc về quản lý con người đô thị trong quá trình cải tạo đô thị.
7 QLĐT07 Đô thị hóa và phát triển đô thị - Giới thiệu về bản chất của hiện tượng đô thị hóa.
- Những tác động về xã hội, văn hóa, kinh tế, dân cư của hiện tượng đô thị hóa.
- Vấn đề tái định cư, việc làm, nguồn nhân lực… trong quá trình đô thị hóa.
- Giới thiệu về phát triển đô thị bền vững. Nắm được và có khả năng phân tích các vấn đề phát sinh từ đô thị hóa và phân bố dân cư.
- Nắm được quan điểm về phát triển bền vững.
- Liên hệ đến những vấn đề thực tiễn trong đô thị hóa tại TP. Hồ Chí Minh.
- Quản l‎í trên nguyên tắc phát triển bền vững.
8 QLĐT08 Sinh thái và môi trường đô thị - Giới thiệu những khái niệm chung về tài nguyên, môi trường.
- Sự ô nhiễm môi trường và biện pháp khắc phục cácvấn đề môi trường. - Nắm được những khái niệm chung về tài nguyên, môi trường.
- Nhận thức được sự ô nhiễm môi trường và nắm được các biện pháp khắc phục các vấn đề môi trường.

HỌC KỲ 4
9 QLĐT 09 Quản lý môi trường đô thị - Cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường đô thị. Phân tích các nguy cơ về ô nhiễm môi trường, các nguyên nhân cơ bản.
- Giới thiệu bài học kinh nghiệm trong công tác chống ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất,âm thanh và thu gom xử lý chất thải.
- Đề cập đến cơ cấu quản lý chuyên ngành; các quy định quản lý và sự hợp tác của các tổ chức, cộng đồng trong lĩnh vực môi trường đô thị. - Nhận thức rõ các vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, nguyên nhân và các hướng giải quyết chuyên môn, chính sách.
- Nắm vững các quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các dự án xây dựng và quy hoạch.
- Có khả năng tham gia giải quyết và đề xuất phương hướng, giải pháp về quản lý môi trường đô thị.
10 QLĐT10 Văn hóa và văn minh đô thị - Cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa đô thị, sự khác biệt giữa văn hóa nông thôn và văn hóa đô thị.
- Giới thiệu các quan điểm về văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại. - Nhận thức được những giá trị của văn hóa đô thị với tư cách là động lực phát triển đô thị.
- Nhận thức giá trị của văn hóa truyền thống và sự hài hòa với văn hóa hiện đại.
11 QLĐT11 Quản lý Nhà nước về văn hóa ở đô thị‎ - Cung cấp những kiến thức cơ bản của quản lý Nhà nước về văn hóa ở đô thị.
- Quản lý Nhà nước về thông tin đại chúng, về văn hóa nghệ thuật, về văn hóa cộng đồng và văn hóa lịch sử.‎
- Vai trò và chức năng của người cán bộ quản lý văn hóa.‎ - Có kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước trong ngành văn hóa ở đô thị.
- Có kiến thức về các lĩnh vực hoạt động của ngành văn hóa trong đô thị.
- Nắm vững những điều kiện cần thiết để trở thành một cán bộ quản lý văn hóa ở đô thị.
12 QLĐT12 Quy hoạch đô thị (đại cương) - Cung cấp những kiến thức cơ bản về quy hoạch đô thị.
- Những lý luận bảo tồn các di sản kiến trúc đô thị.
- Những lý luận cũng như những giải pháp về cải tạo các khu chức năng đô thị, không gian đô thị…
- Thuật phong thủy phương Đông. - Nắm được những kiến thức cơ bản về quy hoạch cải tạo đô thị.
- Nắm được những lý luận về bảo tồn các di sản kiến trúc đô thị.
- Có khả năng phân tích và đề xuất các giải pháp cải tạo cho một khu chức năng đô thị cụ thể. Nắm được cơ bản về thuật phong thủy của phương Đông.

HỌC KỲ 5
13 QLĐ 13 Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị - Giới thiệu một số khái niệm về hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Giới thiệu vai trò của quản lý hạ tầng kỹ thuật trong phát triển đô thị.
- Giới thiệu bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật trong phát triển đô thị. - Có kiến thức về những vấn đề cơ bản trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Có khả năng tham gia giải quyết và đề xuất phương hướng, giải pháp về quản lý, xây dựng và phát triển các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở trong nước
14 QLĐT
14 Quản l‎í và phát triển cộng đồng có sự tham gia - Lý thuyết cơ bản về phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia.
- Lý thuyết về vai trò của người dân và các bên liên quan trong các dự án.
- Quản lí‎ Nhà nước đối với cộng đồng trong phát triển đô thị, trong đô thị hóa, trong các dự án xây dựng đô thị.
- Liên hệ với các vấn đề thực tiễn của TP. Hồ Chí Minh. - Nâng cao ý thức tôn trọng người dân, cộng đồng.
- Nắm vững phương pháp có sự tham gia để ứng dụng trong công tác.
- Nắm vững phương pháp quản lí‎ cộng đồng dân cư trên nguyên tắc dân chủ và cùng phát triển.
15 QLĐ 15 Giao thông đô thị - Giới thiệu tầm quan trọng và tác động qua lại giữa hệ thống giao thông đô thị và công tác quản lý đô thị.
- Giới thiệu các nguyên tắc tổ chức hệ thống giao thông đô thị, quy hoạch các khu chức năng, mạng lưới đường phố – quảng trường đô thị. - Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống giao thông đô thị đối với sự phát triển chung của một đô thị, đặc biệt là các giải pháp quy hoạch và quản lý đô thị.
- Hiểu và vận dụng được các giải pháp tổ chức hệ thống giao thông đô thị và quy hoạch các khu chức năng, mạng lưới đường phố – quảng trường trong đô thị.
16 QLĐT16 Tổ chức giao thông công cộng - Giới thiệu tầm quan trọng của hệ thống giao thông công cộng trong trật tự và phát triển đô thị.
- Nắm vững các nguyên tắc tổ chức Vận tải hành khách và Quy hoạch hệ thống giao thông công cộng trong đô thị. - Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống giao thông công cộng đối với sự phát triển chung của một đô thị, đặc biệt là các giải pháp quy hoạch và quản lý đô thị.
- Hiểu và vận dụng được các giải pháp tổ chức giao thông công cộng vào mạng lưới vận tải hành khách của một khu quy hoạch.

HỌC KỲ 6
17 QLĐT 17 Bảo tồn và quản l‎í di sản kiến trúc - Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về bảo tồn và trùng tu các di sản kiến trúc thế giới và Việt Nam.
- Những quan điểm về quản lý di sản kiến trúc trong bối cảnh đô thị hóa. - Nắm được lý luận về bảo tồn và các phương cách trùng tu di sản kiến trúc.
- Biết vận dụng lý luận và kinh nghiệm thực tiễn vào việc khảo sát và đề xuất giải pháp bảo tồn trùng tu một công trình cụ thể.
18 QLĐT 18
Nhân khẩu học đô thị - Cung cấp các kiến thức cơ bản về dân số đô thị.
- Giới thiệu đến mối quan hệ giữa sự phát triển dân số, sự dịch cư, độ tuổi sinh đẻ và các vấn đề đô thị.
- Phương pháp quản lí biến động dân số. - Nhận thức tốt các vấn đề dân số và đô thị.
- Biết tính toán cơ bản về sự tăng dân số hỗ trợ cho công tác lập quy hoạch đô thị và đề xuất các giải pháp định cư, đất ở và nhà ở.
19 QLĐT 19 Quản l‎í cơ sở hạ tầng xã hội đô thị - Giới thiệu tầm quan trọng về hạ tầng xã hội (dịch vụ công cộng, ăn uống, nghỉ ngơi, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, cây xanh) và tác động qua lại giữa hệ thống cơ sở xã hội đô thị và công tác Quy hoạch – Quản lý đô thị. - Nắm vững các nguyên tắc tổ chức hệ thống cơ sở xã hội với mục nâng cao chất lượng sống của người dân.
- Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống hạ tầng xã hội đối với sự phát triển chung của một đô thị, đặc biệt là các giải pháp quy hoạch và quản lý đô thị.
- Hiểu và vận dụng được các giải pháp tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội
20 QLĐT 20 Thẩm định và giám sát dự án đầu tư xây dựng - Giới thiệu tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về giám sát dự án đầu tư xây dựng. - Có một tầm nhìn tổng quan về dự án đầu tư xây dựng.
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về giám sát dự án đầu tư xây dựng.

HỌC KỲ 7
21 QLĐT 21 Luật đô thị và trật tự đô thị - Những luật đô thị cơ bản
- Trật tự đô thị là một biểu hiện của luật đô thị.
- Những văn bản pháp quy về đô thị của Việt Nam. - Nâng cao nhận thức về luật đô thị.
- Am hiểu về các pháp quy đô thị để ứng dụng vào thực tiễn.
22 QLĐT 22 Nhà ở và quản lí, tổ chức‎ môi trường ở tại đô thị - L‎í thuyết về nhà ở của các nước
- Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của môi trường ở đô thị (môi trường sinh thái và môi trường nhân văn).
- Giới thiệu về các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường ở đô thị.
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức môi trường ở đô thị.
- Quản lí‎ nhà ở và môi trường ở trong đô thị. - Nhận thức được vai trò của nhà ở trong phát triển đô thị
- Nhận thức được quá trình hình thành và phát triển của môi trường ở đô thị.
- Nắm được các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường ở đô thị.
- Nắm được nguyên tắc cơ bản trong quản lí‎ nhà ở và môi trường ở.
23 QLĐT 23 Du lịch và quản l‎í du lịch - Cung cấp những hiểu biết về vai trò và chức năng của ngành du lịch trong dự phát triển của thành phố
- Cung cấp kiến thức về phát triển du lịch bền vững
- Quản l‎í du lịch và phát triển đô thị. - Hiểu biết về ngành du lịch và vai trò của du lịch trong phát triền đô thị
- Có khả năng quản lí‎ du lịch cùng phát triển bền vững với các yếu tố khác của đô thị.
24 QLĐT 24 Kiến trúc cảnh quan - Cung cấp những kiến thức cơ bản về kiến trúc cảnh quan như khái niệm, phân loại cảnh quan, mối quan hệ giữa cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo.
- Phân tích những yếu tố cơ bản của việc tổ chức và thiết kế cảnh quan đô thị. Nâng cao khả năng tư duy thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, thiết kế không gian thẩm mỹ của các công trình kiến trúc cũng như quản lý cảnh quan đô thị.

HỌC KỲ 8
25 QLĐT 25 Chính sách đô thị (Urban Policy) - Trang bị cho sinh viên tầm nhìn bao quát về đô thị
- Cung cấp kiến thức về hệ thống các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của chính quyền về đô thị
- Những vấn đề chiến lược đô thị. - Có cái nhìn tổng quát về các chính sách quản l‎í đô thị
- Có trình độ tiếp thu các kiến thức và pháp luật thuộc về nghiệp vụ cụ thể của từng lĩnh vực nghiên cứu.
26 QLĐT 26 Hành chính đô thị và quản lí hành chính - Cung cấp kiến thức về hệ thống hành chính của đô thị
- Cung cấp kiến thức về cải cách hành chính trong đô thị hiện nay của Việt Nam
- Quản lí đô thị trong lĩnh vực hành chính. - Nắm vững những nguyên tắc hành chính của đô thị
- Nắm vững phương cách quản l‎í hành chính.
27 QLĐT 27 Dịch vụ đô thị và quản l‎í dịch vụ đô thị - Giới thiệu các loại dịch vụ đô thị.
- Đặc trưng của từng loại hình dịch vụ đô thị.
- Vai trò của dịch vụ đô thị trong phát triển. - Hiểu biết về mạng lưới dịch vụ đô thị.
- Khả năng điều phối và quản lí dịch vụ đô thị.
28 QLĐT 28 Quản lý xây dựng đô thị - Cung cấp các kiến thức cơ bản về công tác triển khai những dự án xây dựng đô thị.
- Chỉ ra những cơ cấu tổ chức, những mô hình triển khai dự án, những nhóm thực hiện,những rủi ro thường gặp.
- Đề cập đến các mối quan hệ, sự phối hợp về chức năng, tiến độ giữa các đơn vị quản lý, chuyên môn và chủ quản. Xây dựng các bảng tính và so sánh để đánh giá hiệu quả công việc. - Hiểu biết các giải pháp tổ chức triển khai dự án.
- Biết chọn lựa các phương thức mô hình triển khai thích hợp, trongđó phân tích và ước lượng được các vấn đề về tiến độ, hiệu quả công việc trong các dự án đầu tư xây dựng hay quản lý xây dựng ở cấp độ nhỏ.

HỌC KỲ 9
29 QLĐT 29 Kinh tế đô thị - Giới thiệu những khái niệm tổng quát về kinh tế xây dựng đô thị.
- Giới thiệu các cơ sở hình thành phát triển đô thị, các phương pháp tính tóan dân số và đất đai đô thị.
- Phân tích giá trị không gian và phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp đất đai xây dựng đô thị.
- Phân tích kinh tế xây dựng và phát triển đô thị cũ - mới. - Nhận thức được những khái niệm tổng quát về kinh tế xây dựng đô thị.
- Nắm vững được các phương pháp tính toán dân số và đất đai đô thị.
- Phân tích được giá trị không gian và phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp đất xây dựng đô thị.
30 QLĐT 30 Quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản‎ - Giới thiệu khái niệm cơ bản để phân tích bất động sản như: những kiến thức kinh tế cơ bản, vai trò quản lý của chính phủ trong nên kinh tế, những thay đổi trong hoạt động kinh tế.
- Cơ sở pháp lý về bất động sản‎
- Tìm hiểu về thị trường bất động sản thông qua những khái niệm cơ bản và các đặc trưng của bất động sản và thị trường bất động sản, giá cả bất động sản và việc định giá, phân tích thị trường bất động sản và lập kế hoạch đầu tư, tổ chức quản lý thị trường bất động sản. - Nhận thức được những khái niệm cơ bản để phân tích bất động sản như: nhữngg kiến thức kinh tế cơ bản, vai trò quản lý của chính phủ trong nền kinh tế, những thay đổi trong hoạt động kinh tế.
- Hiểu biết về thị trường bất động sản thông qua những khái niệm cơ bản và các đặc trưng của bất động sản và thị trường bất động sản, giá cả bất động sản và việc định giá…
- Có khả năng tham gia phân tích thị trường bất động sản và lập kế hoạch đầu tư, tổ chức quản lý thị trường bất động sản.


nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]

Xem lý lịch thành viên

The_Aka

avatar
Admin
Admin
Giờ coi lại thấy Khoa ta thú vị quá ^^!

Xem lý lịch thành viên http://qldt.forum-viet.com
học nhiều quá,tháy ma sợ,không biết sau này thế nào nhỉ

Xem lý lịch thành viên

The_Aka

avatar
Admin
Admin
Nhiều môn ta học rồi mà nó lại nằm ở HK 6, 7.

Xem lý lịch thành viên http://qldt.forum-viet.com
ke ba` no di hoc sao cung dc, mien~ la hong bi thi lai la` dc rui` hjhj.-phe khungbodothi.o.k

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết